Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku

Variant title
Münzen aus den mittelalterlichen und neuzeitlichen kirchlichen Komunitäten in der Slowakei
Author: Hunka, Ján
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 505-508
Extent
505-508
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] DRENKO, Z., 1994: Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo . In: Zborník SNM 88 - Archeológia 4. Bratislava, str. 129-150.

[2] FUNDÁREK, J.-KELLER, I., 1974: Nález mincí v Bratislave-Devíne . In: Slovenská numizmatika 3. Bratislava, str. 203-205.

[3] HANULIAK, V.-WEISS, V., 1982: Nález mincí z Partizánskej Ľupce, okres Liptovský Mikuláš . In: Slovenská numizmatika 7. Bratislava, str. 182-188.

[4] HUNKA, J.-KIEFER, L., 1994: Mince z evanjelického kostola v Kežmarku . In: Slovenská numizmatika 13. Nitra, str. 161-167.

[5] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1940: Nález vo Sv. Benediku (okr. Nová Baňa, Slovensko) . In: Numismatický časopis československý 15. Praha, str. 41-44.