[Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov]

Title: [Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov]
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 519-520
Extent
519-520
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, 1997. 264 s.