Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec

Variant title
Urbanisierung des Gebietes der mittelalterlichen Wüstung Bystřec
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 69-79
Extent
69-79
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BELCREDI L., 1986: Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu (výsledky výzkumu ZSO Bystřec) . AH 11/86, 423-440.

[2] BELCREDI L., 1987: K počátkům stredověkého osídlení na lokalitě zaniklé vsi Bystřec . ČMM, vědy společenské LXXII, 121-140.

[3] BELCREDI L., 1988: Užití kovu na středověké osadí , AH 13/88, 459-493.

[4] BELCREDI L., 1997A: Zaniklá ves Bystřec, usedlost X . Sborník Z pravěku do středověku. 107-122, Brno.

[5] BELCREDI L., 1997B: (Zaniklá středověká ves Bystřec, usedlost V) příspěvek k poznání členění stavebního půdorysu a polohy středověké usedlosti . Sb. Život v archeologii středověku, 14-24, Praha.

[6] BELCREDI L., 1998: Archeologický výzkum ZSO Bystřec, usedlost IX. Sb . Ve službách archeologie, 23-36, Brno.

[7] BELCREDI L., NEKUDA V., 1983: Pokračování výzkumu na ZSO Bystřec u Jedovnic, okr. Blansko . ČMM, vědy společenské LXVII, 43-60.

[8] ČERNÝ E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin . Brno.

[9] NEKUDA V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic . Brno.

[10] NEKUDA V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okres Blansko . ČMM, vědy společenské LXI, 39-63.