Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni

Variant title
Reste der spätmittclaltcrlichen Bebauung der Sächsischen Vorstadt in Plzeň (Pilsen)
Author: Anderle, Jan
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 51-59
Extent
51-59
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1984, Plzeň.

[2] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1985: Džbánek, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, Plzeň.

[3] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1993: Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku, Castellologica bohemica 3, Praha.

[4] BĚLOHLÁVEK, M., 1965: Dějiny Plzně I, Plzeň.

[5] STRNAD, J., 1891: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I, Plzeň.

[6] STRNAD, J., 1896: Rodiny šlechtické v XV. a XVI. století v Plzni osedlé, Památky archeologické XVI, Praha.

[7] STRNAD, J., 1905: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad II, Plzeň.

[8] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských, Sborník městského historického musea v Plzni I, Plzeň.

[9] VOJTÍŠEK, V., 1920: Z nejstarších právních dějin města Plzně, Sborník městského historického musea v Plzni V, Plzeň.