Urbanismus moravských měst pozdního středověku a jejich fortifikace

Variant title
Urbanismus der mährischen Städte im Spätmittclaltcr und ihre Fortifikation
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 61-76
Extent
61-76
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AČ, CDB, CDM, LC, ZDB, ZDO - Archiv český, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Libri citationum et sententiarum, Moravské zemské desky (brněnská a olomoucká cúda) - edice pramenů.

[2] DOLEŽEL, J., 1995: Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov) . AH 20, 201-217.

[3] DOSTÁL, O. a kol., 1974: Československá historická města . Praha.

[4] DVORSKÝ, F., 1914: Vlastivěda moravská. Strážnický okres . Brno.

[5] HARRER, F., 1924: Die Schönberger Tortürme . Deutschmährische Heimat 10, 74-77.

[6] HLOBIL, I-PETRŮ, E., 1992: Humanismus a raná renesance na Moravě . Praha.

[7] HOFFMANN, F., 1965: Jihlavská pevnost . Historie a vojenství 1965, 185-235.

[8] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku . Praha.

[9] HOSÁK, L. 1938: Historický místopis země Moravskoslezské . Praha.

[10] JAN, L., 1990: Slavkov u Brna ve 14. a na počátku 15. století - rozmach a úpadek komendy řádu německých rytířů . ČMat M 109, 39-58.

[11] KIBIC, K., 1975: Slavonice . In: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích. Praha, 300-313.

[12] KIBIC, K., 1975a: Štramberk . In: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích. Praha, 314-322.

[13] KOHOUTEK, J., 1995: Počátky města Přerova . AH 20, 187-200.

[14] KRATINOVÁ, V.-SAMEK, B.-STEHLÍK, M., 1992: Telč. Historické město jižní Moravy . Praha.

[15] KRSEK, I.-KUDĚLKA, Z.-STEHLÍK, M.-VÁLKA, J., 1996: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku . Praha.

[16] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. H - Kole . Praha

[17] LÍBAL, D.-REML, L., 1967: Nový Jičín, městská památková rezervace . VSONJ 1, 11-15.

[18] LIČMAN, A., 1921: Vlastivěda moravská. Slavkovský okres . Brno

[19] LORENZ, H., 1990-1992: Plumenau-Austerlitz-Seelowitz. Unbekannte Darstellungen mährischer Schlossbauten aus dem frühen 18. Jahrhundert . SPFFBU F 34-36, 106-115.

[20] MACEK, P., 1987: Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice) . AH 12, 225-243.

[21] MENCLOVÁ, D., 1950: O středověkém opevnění našich měst . ZPP 10, 193-221.

[22] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu . Umění 9, 433-471.

[23] MENDL, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343-1365 . Brno.

[24] MĚŘÍNSKÝ, Z.-NEKUDA, R., 1997: Fortifikationen der südmährischen Städte . In: Die Befestigung der mittelalterlichen Stadt. Köln-Weimar-Wien, 203-209.

[25] PAMĚŤ MĚST 1975: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích . Praha.

[26] PAPROCKÝ, B. z Hlohol, 1993: Zrcadlo slavného markrabství moravského Ostrava (reprint).

[27] PECHOVÁ, O. a kol., 1957: Moravská Třebová. Městská rezervace Státní památkové správy . Praha.

[28] PECHOVÁ, O., 1967: Slavonice. Městská památková rezervace a památky v okolí . Praha.

[29] PEŘINKA, F., 1930: Vlastivěda moravská. Kojetský okres . Brno.

[30] PLAČEK, M., 1984: Zvláštnosti sídlištního vývoje Strážnice, Veselí n. Mor. a Uherského Ostrohu . In: Urbes medii aevi. Praha, 53-64.

[31] PLAČEK, M., 1995: Jevišovické hrady do konce 15. století . VVM 47, 156-166.

[32] PLAČEK, M., 1997: Hrady v hrazených moravských městech . AH 22, 199-215,

[33] PLAČEK, M., 1999: Prostějov. Městské hradby . In: Od gotiky k renesanci III. Olomoucko. Olomouc, 216-217.

[34] PLAČEK, M.-MILOŠ, S., 1995: Fortifikační systém Hranic na Moravě . AH 20, s. 219-232.

[35] RICHTER, V.-KRSEK, I.-STEHLÍK, M.-ZEMEK, M., 1971: Mikulov . Brno.

[36] RICHTER, V.-SAMEK, B.-STEHLÍK, M., 1966: Znojmo . Praha.

[37] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, [A-I] . Praha.

[38] SAMEK, B., 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, [J-N] . Praha.

[39] SKÁCEL, J., 1965: Čteni o Strážnici . Strážnice.

[40] SPURNÝ, F., 1973: Šumperský zámek . VZOVM č. 90. Šumperk.

[41] SVATOŇ, J., 1975: Znojmo . In: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích. Praha, 380-391.

[42] VACKOVÁ, J., 1959: Ikonografie Kroměříže . ZPP 19, 81-88.

[43] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy 1. Středověká Morava . Brno.

[44] ZEILER, M., 1650: Topographia Bohaemiae, Moraviae et Silesiae . Franckfurth a. M.