Týnec nad Sázavou, kostel sv. Šimona a Judy - nové nálezy při opravách

Variant title
Die Kirche der hl. Simon und Juda - Neue Funde beiden Reparaturen der Kirche
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 409-419
Extent
409-419
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] POCHE, E. a kol.: Umělecké památky Čech 4 , str. 125-126, Academia Praha 1982.

[2] LÍBAL, D.-HEROUTOVÁ, M.-LIŠKOVÁ, A.: Týnec nad Sázavou, hradní jádro, stavebně historický průzkum, SÚRPMO Praha, květen 1978, rukopis , in: Archiv SPUSČ Praha.

[3] HEJNA, A.: Výsledky archeologického výzkumu v areálu hradu v Týnci nad Sázavou , SVPP 18, 1977, str. 129-140.

[4] HEJNA, A.: Opevněná venkovská sídla doby Přemyslovské v Čechách , AH 2, 1976, str. 69-79.

[5] SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, XV. , Praha 1927, str. 43-46.

[6] SEDLÁČEK, A.: Místopisný slovník historický království českého , Praha 1908, str. 913-914.

[7] GLOSOVÁ, M.: Příspěvek k poznání rotundy v Týnci nad Sázavou na základě oprav interiéru , Památky středních Čech 11/1, str. 31-37.

[8] RYKL, M.-EBEL, M.: Týnec nad Sázavou, okres Benešov, čp. 47 v areálu hradu, hloubkový stavebně historický průzkum a dokumentace, 1. etapa, 1999, rukopis , in: Archiv SPÚSČ Praha.

[9] Plán Týnce nad Sázavou s vyznačením židovských domů. Rok 1727 , kreslil J. A. Scheiner, Václav Jos. Czech, SÚA Praha.

[10] Císařský otisk plánu stabilního katastru z roku 1842 , Státní zeměměřický archiv.