Vstup do věže kostela sv. Ducha ve Višňové

Variant title
Eingang in den Kirchturm
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 421-424
Extent
421-424
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů , Praha.

[2] FABRITIUS-DANCU, J., 1983: Sächsische Kirchenburgen in Siebenbürgen , Sibiu.

[3] KOZACZEWSKI, T., 1994a: Wiejskie koscioly parafialne XIII wieku na Slasku i na Luzycach (miejscowosci H-O) , Wrocław.

[4] KOZACZEWSKI, T., 1994b: Wiejskie koscioly parafialne XIII wieku na Slasku i na Luzycach (miejscowosci PS) , Wrocław.

[5] NOVOSADOVÁ, O., 2001: Archivní rešerše kostela sv. Ducha ve Višňové (rukopis Státní památkový ústav v Ústí nad Labem).

[6] KUČA, K., 1994: Zvonice jako fortifikační stavby? , Castellologica bohemica 4, 363-370.

[7] KUČA, K., 1995: České, moravské a slezské zvonice , Praha.

[8] PLAČEK, M., 1981: Opevněné kostely na Hustopečsku , Malovaný kraj XVII, č. 1, 4-5.

[9] PLAČEK, M., 1996: Opevněný kostel , Archaeologica historica 21, 259-279.

[10] PIPER, O., 1996: Burgenkunde , Augsburg.

[11] SOMMER, J., 1988: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově , Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy - 1, Praha.

[12] SOMMER, J., 1991: Kostelní hrad v Horním Slavkově , Castellologica bohemica 2, 177-188.