Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené

Title: Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené
Variant title
Archäologischer Beweis des eingegangenen Rathauses in Zvolen
Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 317-324
Extent
317-324
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BÁNIK, J., 1981: Slobodné a královské mesto Zvolen. Opis historicko-geografický. Martin.

[2] FILLOVÁ, L.-MÁCELOVÁ, M.-ŠIMKOVIC, M., 2002: Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia. AH 27, 355-370.

[3] GREGA, V.-VOZÁR, J., 1964: Banská Štiavnica. Stavebný a umělecký vývoj Banskej Štiavnice. Stredoslovenské vydavateľstvo.

[4] HANULIAK, V., 2002: Správa z predstihového záchranného archeologického výskumu historickej radnice vo Zvolené.

[5] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[6] HOLČÍK, Š., 1990: Bratislavská radnica. Bratislava.

[7] HOŠŠO, J., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici. In: Zborník FFUK. Historica XXXIX-XL. Bratislava.

[8] HOŠŠO, J., 1990: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici. In: Banské mestá na Slovensku. Martin.

[9] LAMOŠ, T., 1969: Vznik a počiatky mesta Kremnica. Bratislava.

[10] MÁCELOVÁ, M., 1997: Archeologický výskum mestského hradu v Banskej Bystrici. AH 22, 181-190.

[11] RAGAČ, R., 2000: Zvolenská radnica v písomných pramenech do konca 16. storočia. AH 25, 33-41.

[12] SURA, M., 1982: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[13] ŠAŠKY, L., 1981: Kamenná krása našich miest. Martin.

[14] ÚRADNÍČEK, V., 1971: Umelecko-historický prieskum kostola sv. Alžběty vo Zvolené. Prieskumová správa uložená v archíve KPU v Banskej Bystrici.

[15] VOZÁR, J.-GINDL, J., 1968: Banská Štiavnica a okolie. Sprievodca po stredovekých umelecko-historických a technických pamiatkach. Banská Bystrica.