Olověný křížek z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice

Variant title
Kleines bleiernes Kreuzchen aus Uherské Hradiště, Otakarova-Str.
Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 553-560
Extent
553-560
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] DOSTAL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě . Praha.

[2] DOSTÁL, B., 1980: Olověné hřivny z Pohanská u Břeclavě . SPFFBU E 25, 143-159.

[3] GALUŠKA, L., 1996: Uherské Hradiště-Sady . Brno.

[4] GALUŠKA, L., 2000: Staré Město v proměnách staletí . Staré Město.

[5] HRUBÝ, V., 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště Na Valach . Praha.

[6] KLANICA, Z., 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích . In: Studie AÚ ČSAV II, Brno.

[7] KLANICA, Z., 1985: Náboženství a kult, jejich odraz v archeologických pramenech . In: Poulík J.-Chropovský B., Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha-Bratislava, 107-139.

[8] KLANICA, Z., 1993: Křížky z 8.-9. století v Mikulčicích . Pravěk NŘ 3, 211-225.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Kosočtverečné olověné křížky a jejich chronologické postavení v rámci hmotné kultury střední doby hradištní . In: Rodná země - Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. V. Někudy, CSc. Brno, 122-145.

[10] POULÍK, J., 1955: Nález kostela v doby říše velkomoravské v trati "Špitálky" ve Starém Městě . Památky Archeologické, 46, 307-351.

[11] POULÍK, J., 1985: Svědectví výzkumů a pramenů archeologických o Velké Moravě . In: Poulík J.-Chropovský B., Velká Morava a počátky československé státnosti, Praha-Bratislava, 9-80.

[12] SALAŠ, M., 2000: Kreuzhänger mit Christusdarstellung und griechischer Inschrift . In: Wieczorek A.-Hinz H.-M.: Europas Mitte Um 1000. Katalog. Stuttgart.

[13] TEODOR, D. Gh., 1970: Elemente si influente bizantine ín Moldova in secolele VI-XI . In: Studii si cercetari de istorie veche 21/1, 97-128.

[14] TUREK, R., 1963: Velkomoravský horizont v českých mohylách . Památky archeologické 54/2, 224-233.