Hrad Čabraď v dějinách Hontu

Variant title
Burg Čabraď in der Geschichte von Hont
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 299-308
Extent
299-308
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAKÁCS, I., 1971: Hont vármegye Mohács elott. Akademiai kiadó , Budapest.

[2] FIALA, A.-VALLAŠEK, A.-LUKÁČ, G., 1988: Spišský hrad . Osveta Martin.

[3] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredověku . In: AH 21.

[4] HANULIAK, V., 2003: Výskumná správa z predstihového a záchranného výskumu Čabradského hradu (v rozpracovanosti).

[5] HOŠŠO, J., 1996: Archeologický výskum hradu Šášov . Historica. Zborník FF UK Bratislava, roč. XLII.

[6] KLIEN, B., 1985: Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu . In: Vlastivedný zborník Považia 13.

[7] KOPČAN, V.-KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca . Osveta Martin, s. 209.

[8] KÖNYÖKI, J., 1905: Közepkori várak . Budapest.

[9] KUBINYI, F., 1888. Diplomatarium Hontense I . Budapest, č. 11, 18.

[10] MAGGIOROTTI, A. L., 1936: L'opera del Genio italiano al estero. La Liberta dello Stato , Anno XIV E. F.

[11] MARSINA, R., 1987: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 2. zv. č. 540 .

[12] MATUNÁK, M., 1983: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí . Tatran Bratislava.

[13] RATKOŠ, P., 1958: Hrad Čabraď na konci stredoveku . In: Pamiatky a múzeá 7, s. 95-96.