Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : předběžné sdělení

Title: Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : předběžné sdělení
Variant title
Gräber der Prager Bischöfe in der St. Veit Kathedrale auf der Prager Burg
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 599-613
Extent
599-613
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Beneš Krabice z Weitmile - Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, Kroniky doby Karla IV., Praha 1987. Přeložila M. Bláhová.

[2] FRB- Fontes rerum bohemicarum, ed. J. Emler, IV., Pragae 1884.

[3] BAŽANTOVÁ, N., 1991: Restaurování pontifikálních střevíců pražského biskupa Menharta. Památky a příroda 1, 25-27.

[4] BAŽANTOVÁ, N., 1996: Romanesque and early Gothic silk textiles from Czech sources. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha, 93-102.

[5] BRAUN, J., 1964: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Reprint Darmstadt. Podle Feiburg i. Br. 1907.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.: Hrob Boleslava II. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II., zemřelého 7. února roku 999. Praha, 2000, 247-260, 348-352. Das Grab Boleslavs II. In: Boleslav II. Der Tschechiische staat um das Jahr 1000, Centre for medieval studies, Colloquia mediaevalia Pragensia 2. Praha, 2001, 197-223.

[7] BRAVERMANOVÁ, M. a kol.: Nové poznatky o nejstarších textiliích z hrobu sv. Ludmily. In: Archaeologia historica 26, Brno, 2001, 447-486.

[8] BRAVERMANOVÁ, M.-OTAVSKÁ, V.: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebíře. In: Archaeologia historica 28, Brno, 2003, 503-524.

[9] BUBNA, M. M., 2000: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Praha.

[10] CIBULKA, J.-WIRTH, Z., 1929: Hrobky pražských biskupů a architektů dómu sv. Víta. In: Umění II. Praha, 44-45.

[11] HILBERT, K., 1928a: Stavební deník. Nepublikováno. Uloženo v Archivu Pražského hradu.

[12] HILBERT, K., 1928b: Hroby biskupů v dómě Sv. Víta na hradě pražském. Nepublikováno. Uloženo v Archivu Pražského hradu.

[13] CHRISTIE, A. G. I., 1938: English medieval embroidery. Oxford.

[14] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1960: Das Grab des Papstes Clemens II. im Dom zu Bamberg. München.

[15] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1972: Die Gräber im Königschor. In: Der Dom zu Speyer. Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz 5. München.

[16] OTAVSKÁ, V., 2001: Konzervátorská zpráva o konzervování pontifikálního sandálu z hrobu biskupa Šebíře. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.

[17] PODLAHA, A., 1930: Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze. Praha. Restaurátorská zpráva z roku 1985. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.

[18] SCHLOSSER, J. von, 1918: Die Schatzkammer des allerhöchsten Kaiserhauses in Wien. Wien.

[19] SCHMEDDING, B., 1978: Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz. Bern, Abegg-Stiftung.

[20] SLIWKA, A., 2002: Der Konservierungsbericht. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.

[21] STRETTIOVÁ, O., 1956: Pontifikální střevíce románské doby. Umění věků (Sborník věnovaný k 70. narozeninám J. Cibulky). Praha. 192-195.

[22] STÜCKELBERG, E. A., 1909: Die Bischofsgräber der hinteren Krypta des Basler Münsters. Basel.

[23] ŠILHOVÁ, A., 2003: Restaurátorská zpráva. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.

[24] Textile Grabfunde aus der Sepullur des Bamberger Domkapitels, 1987: München.

[25] Výroční zpráva lednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok §§1928§§. Praha.