Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry

Variant title
Zwei weniger bekannte Festen auf dem mährischen Ufer des Flusses Odra
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 249-258
Extent
249-258
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAĎURA, J., 1919: Vlastivěda moravská. Lipenský okres . Brno.

[2] BAKALA, J., 1983: Osídlení Místecká a Brušperska v období vrcholného feudalismu . Frýdek-Místek.

[3] BALETKA, T., 1997: "Na třetí pak straně Proskovice a Hrabová": konec jednoho mýtu a nový pohled na stav severovýchodní Moravy ve 13. století . VSONJ 51, 4-15.

[4] BALETKA, T., 2004: Páni z Kravař, Z Moravy až na konec světa . Praha.

[5] BALETKA, T., 2004a: Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497-1540), jeho kancelář a správa biskupských statků . Sborník archivních prací 54, 3-236.

[6] BERGER, K., 1933: Die Besiedlung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhunderte . Brünn.

[7] BLAŽEK, B., b. d. (1928): Z archivu města Štramberka . Příbor.

[8] BOLINA, P., 1986: K problematice kolonizace a počátků hradů na severovýchodní Moravě ve 13. století . ČSČH 34, 565-584.

[9] DAVIDOVÁ, K., 2004: Stavební úpravy zámků ve Studénce, Nové Horce a Bartošovicích . VSONJ 55, 125-141.

[10] DVORSKÝ, F., 1907: O starožitném panském rodě Benešoviců. Část I. O Benešovicích - vyjímaje rod pánů z Kravař . Brno.

[11] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské . Praha.

[12] JUROK, J., 1984: Nejstarší dějiny Štramberka . VSONJ 33, 1-12.

[13] JUROK, J., 1998: Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce . Nový Jičín.

[14] JUROŠ, L., 2005: Stará Bělá. Dvě tvrziště jižně od Ostravy . Dobrá.

[15] KOUŘIL, P.-ŽÁČEK, R., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace . Časopis Slezského muzea, série B, 35, 1986, 98-139.

[16] LECHNER, K., 1902: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz . Brünn.

[17] OPRAVIL, E., 1974: Moravskolezský pomezní les na začátku kolonizace . In: Archeologický sborník, 113-133. Ostrava.

[18] OSN XVI - Ottův slovník naučný XVI , Praha 1900.

[19] OSN XVIII - Ottův slovník naučný XVIII , Praha 1901.

[20] PILNÁČEK, J., 1930: Staromoravští rodové . Vídeň.

[21] PLAČEK, M., 2002: Proměny venkovských sídel moravského středověku . In: Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej (red. M. Antoniewicz), 79-93. Warszawa.

[22] POKORNÝ, F., 1917: Vlastivěda moravská, Příborský okres . Brno.

[23] SCHÜNKE, R., 1913: Aus dem Urbarium des Gutes Parschendorf vom Jahre 1674 . Jahrbuch des Museums-Vereines für Neutitschein und das deutsche Kuhländchen III, Neutitschein, 91-95.

[24] SIEBMACHER, J., 1977: J. Siebmacher's grosses Wappenbuch. Bd. 17, Die Wappen des schlesischen Adels . Neustadt an der Aisch (Neudruck).

[25] SPURNÝ, F. a kol., 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava . Praha.

[26] STIBOR, J., 1997: Stará Bělá 1272-1918 . Ostrava-Stará Bělá.

[27] TICHÁNEK, J.-ŠERÝ, Z., 2003: Šlechtická sídla na Novojičínsku . Opava.

[28] TICHÁNEK, J. a kol., 2006: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku . Opava.

[29] TUREK, A., 1940: Vlastivěda moravská, Fulnecko . Brno.

[30] TUREK, A., 1978: Hrad a panství Starý Jičín . Nový Jičín.

[31] TUREK, A., 1981: Ke starším dějinám Závišic. Příspěvek k historii středověkého osídlení na Novojičínsku . VSNOJ 27, 10-27.

[32] UB - PALACKÝ, F., 1873: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 1419-1436, I.-II. Praha.

[33] ZIEGLER, P., 1938: Vom Neu-Titscheiner Stadtarchiv . Neutitschein.

[34] ZIEGLER, P., 1943: Die Grafen von Hückeswagen in Mähren . Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 45, 1-30, 81-123, 141-177.