Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2019, vol. 24, iss. 1

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
[9]-31 Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? : přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku Tůma, František; Knecht, Petr | pdficon
[33]-49 Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia Brücknerová, Karla; Rabušicová, Milada | pdficon
[51]-78 Vliv školy na využívání soukromého doučování Šťastný, Vít; Walterová, Eliška | pdficon
[79]-106 Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci Straková, Jana; Simonová, Jaroslava; Friedlaenderová, Hana | pdficon
[107]-133 Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody Chytrý, Vlastimil; Říčan, Jaroslav; Živná, Dagmar | pdficon
[135]-155 Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky Vlčková, Kateřina; Květoň, Petr; Ježek, Stanislav; Mareš, Jan; Lojdová, Kateřina | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
[157]-186 Diferencovaná výuka jako cesta k žákovské participaci Navrátilová, Jana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse