Arizace optikou vědy a umění

Title: Arizace optikou vědy a umění
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 1, pp. 65-72
Extent
65-72
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hrbáček, Magdaléna, ed. Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. / Zsidó kultúra közép-európai kontextusban II. Galanta: Oz Art Danubius, 2017. 138 s. ISBN 978-80-89856-08-4.
References
[1] HRBÁČEK, M. (ed.): Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. / Zsidó kultúra közép-európai kontextusban II. Galanta: Oz Art Danubius, 2017.

[2] PEŠEK, J. a kol. (eds): Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Brno: Doplněk 2006.