Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách