Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2019, vol. 68, iss. 1

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
2-21 Franz von Koller and the enigma of the bronze tripod from the Real Museo Borbonico in Naples Petřeková, Eliška | pdficon
22-39 Der Markt für katholische künstlerische Massenproduktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts Lubos-Kozieł, Joanna | pdficon
40-55 Dražby mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků : výstavní a aukční síň Karel Ditrich Brno v letech 1948–1950 Rusinko, Marcela | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
56-67 Slavobrána a slavnostní ohňostroj v Brně u příležitosti sňatku Josefa I. s Amálií Vilemínou v roce 1699 Deutsch, Martin | pdficon
68-83 Německý spolkový dům v Šumperku (Deutsches Vereinshaus) Galeta, Jan | pdficon
Archiv – Archives
84-93 Poslední kníže a múzy : Alois Václav kníže Kounic-Rietberg jako objednavatel uměleckých děl Kazlepka, Zdeněk | pdficon
94-103 Dopis sběratele Karla Ditricha malíři Antonínu Procházkovi Slavíček, Lubomír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse