Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Religio: revue pro religionistiku
2019, roč. 27, č. 1

Rok: 2019
Rok vydání: 2019
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Obsah:

Téma – Special feature: "Consciously illicit: transgression in Western esotericism"
[3]-15 Illicit Christianity : Guillaume Postel, Kabbalah and a "transgender" Messiah Brach, Jean-Pierre | pdficon
[17]-41 "Do what thou wilt" : the history of a precept Wheeler, Graham John | pdficon
Studie – Articles
[43]-67 Regere animas : Bernard of Clairvaux's ways of handling heresy as a technology of power Noutsou, Matina | pdficon
[69]-98 Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství Vrzal, Miroslav | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[99]-116 Konec příběhu zlomku o Ježíšově ženě Vítková, Zuzana | pdficon
[117]-141 "Měřítko vytváří jev" : k pojetí obsahů a funkcí náboženství ve výzkumech religiozity v současné české společnosti Havlíček, Jakub | pdficon
Recenze – Reviews
[143]-144 [Abedi, Zohreh. "Alle Wesen bestehen aus Licht" : Engel in der persischen Philosophie und bei Suhrawardi] Čomorová, Ivana | pdficon
144-146 [Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženství a násilí] Václavík, David | pdficon
146-148 [Zwissler, Laurel. Religious, feminist, activist : cosmologies of interconnection] Žáková, Michaela; Fujda, Milan | pdficon
[149] Pokyny pro autory | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet