Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sacra
2018, vol. 16, iss. 2

Year: 2018
Publication year: 2019
ISSN: 1214-5351 (print)
ISSN: 2336-4483 (online)

Table of contents:

5 [Úvodník] Ketman, Václav; Řezníček, Dan | pdficon
Studie – Articles
7-25 Mystická zkušenost v laboratoři : terapie tmou Nenadalová, Jana | pdficon
26-46 Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku Kapcár, Andrej | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
47-52 Historie jako literatura, literatura jako věda Marša, Vít | pdficon
Esej – Essay
53-56 Na pomedzí duchovna a vedy : koľko viery má mať správny religionista? Puchovský, Michal | pdficon
Zprávy – News
57-58 Religionistická studentská vědecká konference 2018, 1.–3. 6. 2018, Štěkeň, Česká republika Hlaváčová, Kateřina | pdficon
59-62 Zpráva z konference Metal, náboženství a spiritualita, 12. 6. 2018, Brno, Česká republika Mokrý, Matouš | pdficon
63-66 Zpráva z pobytu na Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation 23.–25. 3. 2018, Salzburg, Rakousko Vrzal, Miroslav | pdficon
Recenze – Reviews
67-70 Sedláček, T. (2017). Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Válek, František | pdficon
71-73 Zubko, P. & Žeňuch, P. (2017). Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie Bencúrová, Zdenka | pdficon
[74] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse