Na malém literárním poli má kritika enormní význam