Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2019, vol. 20, iss. 2

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1212-9097 (online)

Table of contents:

Úvod – Editorial
1 Editorial Bělohrad, Radim | pdficon
Statě – Articles
2-14 Leśniewského pojetí jmen jako třídových jmen Rybaříková, Zuzana | pdficon
15-29 "Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím Otisk, Marek | pdficon
30-41 Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize Lochmanová, Kateřina | pdficon
42-57 Prirodzenosť, vôľa a cnosť : antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota Chabada, Michal | pdficon
Kritické statě, recenze – Reviews
58-71 Alexander Koyré, fifty years after his death – regarding four recent publications Stoffel, Jean-François | pdficon
72-74 [Matějčková, Tereza. Hegelova fenomenologie světa] Korda, Tomáš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse