6. evropský kongres novořeckých studií, Lund, 4.–7.10.2018