Tělo v české a řecké surrealistické poezii 30. let 20. st.

Source document: Neograeca Bohemica. 2008, vol. 8, iss. [1], pp. 61-72
Extent
61-72
  • ISSN
    1803-6414
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] EMBIRIKOS, Α. Ενδοχώρα , Athina 1980 (4. vyd.).

[2] NEZVAL, V. Absolutní hrobař . In Dílo XI, Praha 1958.

[3] NEZVAL, V. Žena v množném čísle . In Dílo VI, Praha 1953.

[4] ČOLAKOVA, Ž. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu , Brno 1999.

[5] FREUD, S. Nespokojenost v kultuře , přel. Ludvík Hošek, Praha 1998.

[6] FREUD, S. Tři pojednání k teorii sexuality . In Spisy z let 1904–1905, přel. M. Kopal, O. Friedman, Praha 2000, 27–123.

[7] FREUD, S. Výklad snů , přel. O. Friedmann, Pelhřimov 2003.

[8] GREBENÍČKOVÁ, R. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení , Praha 1997.

[9] CHALUPECKÝ, J. Dvě knihy veršů . In Obhajoba umění, Praha 1991, 201–204.

[10] CHALUPECKÝ, J. Slovo k situaci nadrealismu u nás . In Obhajoba umění, Praha 1991, 39–41.

[11] CHOCHOLOUŠEK, J. Surrealismus po pitvě. K poválečnému přehodnocování avantgardních východisek v tvorbě Karla Hynka , Aluze 3, 2007, 52–62.

[12] JUNG, G. Archetypy a nevědomí, Výbor z díla, sv. II , přel. E. Bosáková a kol., Brno 1998.

[13] MUKAŘOVSKÝ, J. Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův "Absolutní hrobař" . In Kapitoly z české poetiky II.: K vývoji české poesie a prózy, Praha 1948, 269–290.

[14] TOLIKA, E. I. Λόγοι περί γυναικών στο έργο των Ελλήνων υπερρεαλιστών (nepublikovaná disertační práce), Aristotelova univerzita, Soluň 2006.

[15] VOJVODÍK, J. Kosmos Anthropos aneb návrat (zapomenutého) těla , Slovo a smysl 1, 2004.

[16] VOJVODÍK, J. Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě , Brno 2006.

[17] VUTURIS, P. Η συνοχή του τοπίου. Εισαγωγή στην ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου , Athény 1997.