Translating Holan's major works

Variant title
Překlady Holanových stěžejních děl
Author: Paliga, Sorin
Source document: Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 107-115
Extent
107-115
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type
Article
Language
English
Abstract(s)
The paper presents author's experience as a translator of Vladimír Holan's major works, beginning with Toskána (Romanian Toscana), the first to be translated at the beginning of the 1980s, then successively revised several times. It was followed by Bolest (Rom. Durere, Eng. Pain), Holan's poetic diary containing (very) short poems written from 1949 to 1955. At the end of the 1980s the third translation: Noc s Ofélií (A Night with Ofelia, Romanian Noapte cu Ofelia), the first to be included in an anthology. The last arrived in the series was the translation of Holan's most acclaimed work: Noc s Hamletem, Rom. Noapte cu Hamlet, Eng. A Night with Hamlet, finalised in July – August 2019. With the generous support of the Culture Ministry of the Czech Republic, Holan's major works are now published in a bilingual Czech-Romanian edition in 3 volumes.
Článek prezentuje autorovu zkušenost s překládáním stěžejních Holanových děl. Toskána se stala prvním dílem v rumunském překladě, a to již začátkem osmdesátých let. V polovině osmdesátých let na řadě byl autorův diář Bolest. Jedná se o básně psané v letech 1949–1955. Noc s Ofélií se stala třetím překladem knižně vydaným v antologii světové literatury (1988). Noc s Hamletem se stala zatím autorovým posledním překladem, který přibližuje Holanovo nejznámější dílo. Překlad byl dokončen v červenci až srpnu v roce 2019. S velkorysou podporou Ministerstva kultury ČR všechna hlavní Holanova díla jsou v současnosti vydaná dvojjazyčně (česky a rumunsky) v třech svazích.
Document