Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Bohemica litteraria
2020, vol. 23, iss. 1

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Studie
7-20 Překládání potenciální literatury a potenciální vlastnosti překladu Šmídová, Anna | pdficon
21-34 Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé Jedličková, Alice | pdficon
35-55 Česká humoristická próza v období protektorátu Gilk, Erik | pdficon
56-74 Žena svobodná, či spoutaná? : komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera Pěchula, Lukáš | pdficon
75-86 Znovunalezené pohádky : z literární pozůstalosti Jana Vladislava Halová, Magdalena | pdficon
87-98 Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin : k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky Hrtánek, Petr | pdficon
99-108 Trilogie Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti Nováková, Luisa | pdficon
Rozhovor
111-119 Objevovat nové dimenze krásna : rozhovor se Zbyňkem Fišerem Cholastová, Jitka; Fišer, Zbyněk | pdficon
Rozhledy
123-134 Bibliografie docenta PhDr. Zbyňka Fišera, Ph.D. Vašíčková, Michaela; Fišer, Zbyněk | pdficon
135-136 Ludvík Kundera stoletý Fišer, Zbyněk | pdficon
137-141 Rozhovor Zbyňka Fišera s Ludvíkem Kunderou v časopise Fórum : (dokument) Fišer, Zbyněk; Kundera, Ludvík | pdficon
Recenze
145-149 Nová edice cestopisu Martina Kabátníka Sládek, Ondřej | pdficon
150-152 Znepokojivý Andersen v nové uměnovědné optice Kubeczková, Olga | pdficon

Search


Advanced Search

Browse