O slovníkářství hravě a neotřele

Source document: Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 1, pp. 103-105
Extent
103-105
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
Note
  • Příspěvek vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.
Document