Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Новая русистика
2020, vol. 13, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)

Table of contents:

Статьи
5-18 Tracing Dmitrij Prigov in contemporary Russia : preliminary remarks on postmodern (dis)continuity Kapičiak, Jakub | pdficon
19-28 "Город" и "городское" в историческом воображении российского постмодернизма в прозе Владимира Шарова Kirčanov, Maksim Valer'jevič | pdficon
29-41 Манипулятивный потенциал метаязыковых операторов в российском политическом дискурсе Ryčeva, Jekaterina | pdficon
43-52 Московский период Йиржи Вайла Andrejs, René | pdficon
Маргиналии
53-57 Výjimečný divadelní počin: Mejerchold : (představení Divadelního Studia Marta Janáčkovy Akademie múzických umění) Hashemi, Michaela | pdficon
Рецензии
59-61 Philologia Rossica Brandner, Aleš | pdficon
61-64 Sborník příspěvků z brněnského kolokvia k poctě prof. Stanislava Žaži Vágnerová, Marta | pdficon
64-70 Návraty k textologii a genezi textu Pospíšil, Ivo | pdficon
70-72 Когда слова могут оказаться нашими врагами... Špačeková, Zina | pdficon

Search


Advanced Search

Browse