Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Archaeologia historica
2020, vol. 45, iss. 1

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 0231-5823 (print)
ISSN: 2336-4386 (online)

Table of contents:

7-42 Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech Hasil, Jan; Profantová, Naďa; Levá, Kateřina | pdficon
45-65 Nový příspěvek ke šperkařské produkci pražské dílny Frolíková, Drahomíra | pdficon
67-91 Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu Janovská, Viktorie; Klír, Tomáš | pdficon
93-121 Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země Vágner, Michal; Škvrňák, Jan; Dresler, Petr | pdficon
123-139 Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš | pdficon
141-165 Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky Šitnerová, Ivana; Beneš, Jaromír; Kottová, Blanka; Bumerl, Jiří; Majerovičová, Tereza; Janečková, Kritina | pdficon
167-183 Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku Trojánková, Olga; Kovačiková, Lenka; Frolík, Jan; Starec, Petr; Čiháková, Jarmila | pdficon
185-20 Archaeology of the St. Nicholas Church in demolished village of Libkovice (Liquitz) – excavations in 1995–1996 (North Bohemian Brown Coal Mining Area) : a contribution to the research of medieval village churches in Bohemia Vařeka, Pavel | pdficon
205-215 Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni Orna, Jiří; Dudková, Veronika | pdficon
217-231 Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu) Luz, Rastislav; Pašteka, Roman; Kušnirák, David; Šimonová, Barbora | pdficon
233-252 Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019 Bielich, Mário | pdficon
255-277 Kopcovité útvary z hlíny a kamene jako prostředek k vymezení hranic území v písemných pramenech kláštera Hradisko u Olomouce Novák, Jakub | pdficon
279-291 Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
293-327 Textilie z tumby sv. Václava Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Bureš Víchová, Jana | pdficon
329-345 Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace Gabriel, František | pdficon
347-361 Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku Vích, David | pdficon
363-389 Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Bárta, Patrick; Fojtík, Adam; Popelka, Miroslav | pdficon
391-402 Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace Macků, Pavel; Pilná, Veronika | pdficon
405-428 Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava) Slavíček, Karel; Petřík, Jan; Španihel, Samuel | pdficon
431-443 Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk) Hlubek, Lukáš | pdficon
445-481 Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina | pdficon
483-503 Poznání kožedělné produkce královského města Plzně v období pozdního středověku a raného novověku na základě nálezů kožených artefaktů z odpadních jímek Orna, Jiří; Dudková, Veronika | pdficon
Kronika – Chronik
505-514 Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala Varhaník, Jiří | pdficon
511-512 Sté výročí narození PhDr. Květy Reichertové, CSc. (1921–2004) Nechvátal, Bořivoj; Sommer, Petr | pdficon
513-514 JUDr. Milan Princ (25.10.1926 – 15.4.2016) Sommer, Petr | pdficon
516-520 Zkratky | pdficon
525-526 Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon
[528] Erratum : K článku autorského kolektivu Thomová, Z. – Šálková, T. – Průchová, E. – John, J. – Cherchinsky, A., 2019: Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních Čechách, AH 44, 2, 795-811 Thomová, Zuzana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse