Terminological lexicography as a novelty of modern linguistics : (its place in modern Czech linguistics)

Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 4, pp. 57-65
Extent
57-65
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Article
Language
English
Document
References:
[1] ÌVANOVA, O.: Zmìst ì struktura ponjattja «termìnolohìčna leksykohrafìja» . In: Ukrajins'ka termìnolohìja ì sučasnìst': zbìrnyk naukovych prac'. Kyjiv: KNEU, 2007. Vypusk 7, s. 331–333.

[2] HARTMANN, R. R. K., JAMES, G.: Dictionary of Lexicography . London and New York: Routledge, 1998, s. 139.

[3] SCHWARZ, J.: Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy . Národní knihovna, 14, 2003, č. 1, s. 21.