Jan Firbas

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 194-197
Extent
194-197
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, doktoráty, kart. 3/3.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 7/4.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 17/2.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 20/10.

[5] DRÁPELA, Martin. Aktuální členění stále aktuální, zejména zásluhou významného brněnského anglisty . Universitas, 2011, č. 2, s. 64–65.

[6] GOLKOVÁ, Eva. Jan Firbas's publications . SPFFBU, K 2, 1981, s. 15–22.

[7] CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. In memory of Jan Firbas . SPFFBU, S 7, 2001, s. 7–9.

[8] KROUPA, Jiří (ed.). Jan Firbas ve vzpomínkách . Brno: Masarykova univerzita, 2003.

[9] SVOBODA, Aleš. Jan Firbas sedmdesátiletý . Slovo a slovesnost, 1991, roč. 52, č. 4, s. 306–308.

[10] VACHEK, Josef. Jan Firbas – A sexagenarian? SPFFBU, K 2, 1981, s. 11–14.

[11] Zemřel Jan Firbas . Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, č. 4, s. 317.