Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2020, vol. 12, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1804-2406 (online)

Table of contents:

Editorial
[1]-2 Dilatace času a práce v časech Covidu Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
[3]-20 Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR Zadražilová, Iva; Kurfürstová, Jana | pdficon
[21]-44 Signifikantní vlastnosti : příspěvek ke kolektivnímu nevědomí Beňačková, Miroslava; Kočišová, Pavlína; Kopský, Vojtěch; Mally, Frank Richard; Ostráková, Natalie | pdficon
[45]-69 Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR Novotná, Helena | pdficon
[70]-105 Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd Trnka, Jan; Janásková, Pavla | pdficon
[106]-130 Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru Černý, Michal | pdficon
Komentáře – Book review
[131]-142 Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup Černý, Michal | pdficon

Search


Advanced Search

Browse