Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2020, vol. 69, iss. 1

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
2-17 Modernity and material value : the fascination with contemporary architecture in the light of travel literature from the 17th and first half of the 18th century Wyrzykowska, Małgorzata | pdficon
18-35 Didactica picta : eine Untersuchung zur Bilddidaktik in der Jesuitenkirche in Olmütz Sterba, Katrin | pdficon
36-57 The earliest tomb mosaics from the production of Innsbruck-based companies in Bohemia and Moravia Říhová, Vladislava; Křenková, Zuzana | pdficon
58-73 Jak se v Praze bojovalo za Madrid : Španělská občanská válka a československá karikatura Tomáš, Adam | pdficon
74-89 Sloh, architektura, život : k teorii dějin umění Oldřicha Stefana : kratší studie Murár, Tomáš | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
90-101 Téma Auguste Rodin : přijetí a prezentace umělce v době kolem 1900 Šopák, Pavel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse