Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2020, vol. 21, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1212-9097 (online)

Table of contents:

Statě – Articles
1-17 The history of the dead God : the genesis of 'the death of God' in philosophy and literature before Nietzsche Horyna, Břetislav | pdficon
18-29 Jus post bellum and global responsibility for peace Švaňa, Lukáš | pdficon
30-41 Je Pyrrhónova téza z Aristokleovho zlomku naozaj tetralemmou? : (prípravná analýza pre rozhodnutie buddhistického vplyvu) Kalaš, Andrej; Rajtíková, Katarína Dženisa | pdficon
42-56 Vnější aspekty předmětu v Husserlově fenomenologii Zavřel, Viktor | pdficon
Komentovaný překlad – Translation with commentary
57-74 Johanna Georga Sulzera členění v pojmu rozumu : překlad s komentářem Horyna, Břetislav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse