Θραύσματα έργων της Θεσσαλονικιώτικης επιθεώρησης κατά την Κατοχή (1941–1944) από το αρχείο του συγγραφέα Αντώνη Κοσματόπουλου

Variant title
Fragments of review plays from Thessaloniki during the Occupation (1941–1944) from the archive of playwright Antonis Kosmatopoulos
Source document: Neograeca Bohemica. 2020, vol. 20, iss. [1], pp. [25]–52
Extent
[25]–52
  • ISSN
    1803-6414 (print)
    2694-913X (online)
Type: Article
Language
Greek, Modern (1453–)
Abstract(s)
The paper contains the publication, for the first time, and the critical examination of four Theatre Review numbers by Antonis Kosmatopoulos, which were presented in Thessaloniki during the Nazi Occupation (1941–1944). Through an analysis of their subject patterns and ideological features, it became obvious that the tensions followed by Theatre Review's playwrights during the interwar period, which had been interrupted because of the country's participation in WWII and the theatre's patriotic mobilization, continued during the Occupation, though with some diff erentiating characteristics.
Document