Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studia historica Brunensia
2020, roč. 67, č. 1

Rok: 2020
Rok vydání: 2020
ISSN: 1803-7429 (print)
ISSN: 2336-4513 (online)

Obsah:

5-7 Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku II Bárta, Stanislav | pdficon
9-18 Obecné problémy diplomatiky v novověku Sviták, Zbyněk | pdficon
19-26 Historická účetní terminologie v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku : příspěvek k diskuzi Slavíčková, Pavla | pdficon
27-36 Sutorův kancelářský řád ze 60. let 17. století a jeho vliv na brněnské městské písemnosti Sulitková, Ludmila | pdficon
37-79 Kvaterny majestátů moravských zemských desk : stavovské přijímání na Moravě po roce 1628 a jeho písemná evidence v letech 1642–1852 Brňovják, Jiří | pdficon
81-89 Komunikační písemnosti moravských panství : případová analýza na příkladu komunikace panství Třebíč, Uherský Brod, Veveří a Židlochovice na konci 18. a v první polovině 19. století Kovárová, Kateřina | pdficon
91-106 Familiantský zákon a jeho dopad na proces udělování svatebních konsensů v Čechách Ebelová, Ivana | pdficon
107-125 Trestní evidence (na příkladu písemností humpoleckého) politického úřadu první instance státní správy na počátku 20. století Holub, Pavel | pdficon
127-157 Komunikační písemnosti okresního politického úřadu v Boskovicích a jejich proměny na přelomu 19. a 20. století Florian, Jaromír | pdficon
159-170 Diplomatická produkcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priereze jej existencie v rokoch 1921 až 1950 Valo, Ján | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet