Sacra : studentský religionistický časopis

Source document: Religio. 2020, vol. 28, iss. 2, pp. [232]
Extent
[232]
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Sacra. Brno: Občanské sružení Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU, 2003- , roč. 1- , č. 0- . ISSN 1214-5351 (print), ISSN 2336-4483 (online).
Document