Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)

Autor: Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina; Nováček, Jan
Vydání: Vydání první
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2019
Rozsah: 655 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
ISBN: 978-80-210-9353-9 (váz.); 978-80-210-9354-6 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019
Odkaz do knihovního katalogu MU: 006458143
Více...
Přístupová práva: otevřený přístup
Stáhnout publikaci: pdficon PDF (205.01 MB)

Obsah:

11-13 1 Úvod Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
14-18 2 Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
19-45 3 Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
46-53 4 Jižní předhradí Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
54-108 5 Hroby z Jižního předhradí Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
109-158 6 Nálezy hrobového inventáře Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
159-176 7 Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
177-187 8 Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
188-197 9 Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
198-201 10 Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
202-282 11 Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
283-290 12 Závěr Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
291-608 13 Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina | pdficon
609-619 14 Mikroskopická analýza patologicky změněných kostí z Pohanska – Jižního předhradí Nováček, Jan | pdficon
620-645 15 Prameny a použitá literatura | pdficon
646 Seznam použitých zkratek | pdficon
647-657 Summary | pdficon
[Obrazová příloha : plány] | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet