Rozlúčenie s Danielom Škovierom, emeritným profesorom Katedry klasickej a semitskej filológie v Bratislave: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (30.11.1946–24.2.2021): Vir bonus et humanissimus