Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2020, vol. 69, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
104-123 Der Maler Anton Hertzog (um 1691/1692–1740) : Analysen und neue Erkenntnisse zu seiner Tätigkeit als Freskant Buchendorfer, Bettina | pdficon
124-143 The play Betrug der Allamoda and prints based on drawings and designs by Fabián Václav Harovník Zapletalová, Jana | pdficon
144-159 Nekonečně malý svět : obraz utváření živého, raně novověká věda a mikroskopie Liepoldová, Tereza | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
160-169 Poznámky ke sbírce staré kresby Karla Kühnla (1812–1871) ve Lvově a Vratislavi Macurová, Zuzana; Valeš, Tomáš | pdficon
Archiv – Archives
170-201 "Die feinsinnig gewählte Galerie der Herrn Maximilian Kellner" : eine Sammlung alter Meister zwischen Brünn, Wien und Berlin Slavíček, Lubomír | pdficon
[202]-203 Obsah 69. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse