[Felgenhauer-Schmiedt, Sabine. Sand-Oberpfaffendorf. Eine Burganlage des 10. Jahrhunderts bei Raabs an der Thaya, Niederösterreich]

Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 2, pp. 169-171
Extent
169-171
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Felgenhauer-Schmiedt, Sabine. Sand-Oberpfaffendorf. Eine Burganlage des 10. Jahrhunderts bei Raabs an der Thaya, Niederösterreich. Archäologische Forschungen in Niederösterreich. Neue Folge, Band 6. St. Pölten–Krems 2019. 274 str. s 273 obr. a 44 tab.
Document
References:
[1] Nowotny, E. – Obenaus, M. – Uzunoglu Obenaus, S. (Hrsg.) 2018: 50 Jahre Archäologie in Thunau am Kamp, Festschrift für Herwig Friesinger, Krems.

[2] Kosmas: Kronika Čechů, ed. K. Hrdina, M. Bláhová, M. Moravcová, Praha 2011.

[3] Kotková, M. 2012: Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství. Nepublikovaná disertační práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha.

[4] Sláma, J. 1988: Střední Čechy v raném středověku III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. Praehistorica 14.

[5] Sláma, J. 1991: Přemyslovci a Morava. IN: Sborník Společnosti přátel starožitností 2, 51–68.