Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2021, vol. 13, iss. 2

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1804-2406 (online)

Table of contents:

Editorial
[1]-3 K udržitelnosti lokálních recenzovaných neimpaktovaných časopisů s důrazem na profesionalizaci a vědeckou komunikaci Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
[4]-24 Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19 : výsledky kvalitativní studie Jarolímková, Adéla; Drobíková, Barbora | pdficon
[25]-49 Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie Kratochvíl, Jiří; Abrahámová, Helga; Fialová, Marta; Stodůlková, Martina | pdficon
[50]-67 Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů Marek, Tomáš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse