Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Bohemica litteraria
2021, vol. 24, iss. 2

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Studie
7-18 Hereze v listech rané Jednoty bratrské Vašíčková, Michaela | pdficon
19-44 Divadlo pro hrstku delikátních a vyvolených : polemiky o české básnické drama v šedesátých až devadesátých letech 19. století Fránek, Michal | pdficon
45-68 Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky Jindráček, Václav | pdficon
69-99 Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu Jaluška, Matouš; Müller, Richard | pdficon
100-114 "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví Lukáš, Martin | pdficon
115-136 Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou Jedličková, Alice | pdficon
Rozhovor
139-149 Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie? Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta | pdficon
Zpráva
153-155 V Telči se uskutečnil další ročník literárněvědné doktorandské konference Janíčková, Marta | pdficon

Search


Advanced Search

Browse