Slavica litteraria 2021, vol. 24, iss. 2

Image
Year
2021
Publication year
2021
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články – Articles
Page Title
7-24 The fate of the formal method in Slovak literary studies Gáfrik, Róbert | pdficon
25-36 Ironie a parodie jako zdroj významů v Nabokovově románu Bledý oheň Pechal, Zdeněk | pdficon
37-50 Czeskie odczytywanie Norwida: dzieje recepcji Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
51-62 Jewish heroes in film adaptations by director Ján Kadár Timko, Štefan | pdficon
63-78 Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume) Hajdučeková, Ivica | pdficon
79-91 Podstata úvahy Rudolfa Pokorného Literární shoda československá a teoretické východiská česko-slovenskej vzájomnosti Bujnáková, Jana | pdficon
93-101 Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání Odehnalová, Lenka | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Page Title
103-109 Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA) Zelenka, Miloš | pdficon
111-120 The investigation problems of the chronicle narrative Pospíšil, Ivo | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Page Title
121-125 Literární věda volbou i osudem K 90. narozeninám prof. dr hab. Krystyny Kardyni- -Pelikánové, DrSc. Madecki, Roman | pdficon
127-129 Cestou silesiak a žánrů : k padesátinám Libora Pavery Všetička, František | pdficon
131-138 Odešla legenda české balkanistiky Ivan Dorovský – vědec širokého záběru i básník stesku Štěpánek, Václav | pdficon
139-142 Památce Hanse Rotheho (1928–2021) Sazonova, Lidija Ivanovna | pdficon
143-145 In memoriam Ján Jankovič (1943–2021) Zelenka, Miloš | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
147-149 Dvojjediná osobnost Jána Zambora (básník a znalec poezie) Pospíšil, Ivo | pdficon
150-152 Understanding modernist epic from an evolutionary perspective Sağlam, Büke | pdficon
153-154 Fenomén staroby v slovanských literatúrach Štangová, Lenka | pdficon
155-157 Zrod nové slovenské literatury v interpretacích Pospíšil, Ivo | pdficon
158-159 Slovenská teória filmovej adaptácie a jej prax v Nitre Németh, Zoltán | pdficon
160-161 Další setkání a konfrontace s ruskou literaturou Odehnalová, Lenka | pdficon
162-163 Štefánik ako dobrodružstvo histórie Inštitorisová, Dagmar | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Page Title
164-166 Hrst slavistických vědeckých konferencí a přednášek v online režimu (2020–2021) Pospíšil, Ivo | pdficon
167-169 Kongres českých polonistických studií Madecki, Roman | pdficon
hidden section Slavica litteraria
Page Title
[170] Slavica litteraria | pdficon