Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Religio
2021, roč. 29, č. 2

Rok: 2021
Rok vydání: 2021
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Obsah:

Studie – Articles
[107]-131 The network(s) of Mithraism: discussing the role of the Roman army in the spread of Mithraism and the question of interregional communication Chalupa, Aleš; Výtvarová, Eva; Mertel, Adam; Fousek, Jan; Hampejs, Tomáš | pdficon
[133]-158 Od Petra Chelčického k Lukáši Pražskému: formování identity Jednoty bratrské skrze vztah ke světské moci Marša, Vít | pdficon
Rozhledy – Discussions
[159]-182 Blessed be the surgeon? : the Lubavitcher Rebbe, the Emuna u-mada' controversy and its legacy Tarant, Zbyněk | pdficon
Zprávy – News
[183]-185 Osmnáctá konference Evropské asociace pro studium náboženství (EASR) Puchovský, Michal; Nenadalová, Jana | pdficon
Recenze – Reviews
[187]-189 [Jemelka, Martin; Štofaník, Jakub. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938)] Vrzal, Miroslav | pdficon
190-192 [Podolinská, Tatiana Zachar. Marian Devotion among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality] Beláňová, Andrea | pdficon
[193] Pokyny pro autory | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet