Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia archaeologica Brunensia
2021, vol. 26, iss. 2

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1805-918X (print)
ISSN: 2336-4505 (online)

Table of contents:

5-28 Dálkový průzkum a jeho proměny v oblasti detekce a mapování archeologického dědictví Gojda, Martin | pdficon
29-56 Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy Čižmář, Ivan; Knechtová, Alena | pdficon
57-76 Nové archeologické lokality na okrese Znojmo zjištěné v letech 2011–2015 pomocí leteckého snímkování Humpola, David | pdficon
77-98 Letecká prospekce střední Moravy Kalábek, Marek | pdficon
99-114 Přínos letecké prospekce - dálkového průzkumu země pro památkovou péči Knechtová, Alena | pdficon
115-128 Využívání bezpilotních dálkově řízených systémů v archeologii a památkové péči v prostorech měst a obcí : správné legislativní postupy Macků, Pavel | pdficon
129-154 Polykulturní lokalita Ladná na písečné duně ve světle nedestruktivních metod Bíško, Richard | pdficon

Search


Advanced Search

Browse