Central-European theatre avant-garde : reclamation or reimagination

Title: Central-European theatre avant-garde : reclamation or reimagination
Source document: Theatralia. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 149-162
Extent
149-162
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FOX, Dorota and Dariusz KOSIŃSKI (eds.). 2021. Polska awangarda teatralna 1919–1939. Antologia [Polish Theatre Avant-garde 1919–1939. An Anthology]. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2021.

[2] GROTOWSKI, Jerzy. 1997. Performer. Transl. by Thomas Richards. In Richard Schechner and Lisa Wolford (eds.). The Grotowski Sourcebook. London/New York: Routledge, 1997: 374–378.

[3] GUDERIAN-CZAPLIŃSKA, Ewa and Małgorzata LEYKO (eds.). 2017. Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej: wybór tekstów źródłowych [The Theatre Avant-garde in the Central-Eastern Europe: A Sourcebook]. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2017.

[4] HARDING, James M. and John ROUSE. 2006. Introduction. In James M. Harding and John Rouse (eds.). Not the Other Avant-garde. The Transnational Foundations of Avant-garde Performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006: 1–17.

[5] IMRE, Zoltan and Dariusz KOSIŃSKI (eds.). 2018. Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe. Warszawa: Zbigniew Raszewski Theatre Institute, 2018.

[6] KOSIŃSKI, Dariusz. 2009. Grotowski. Przewodnik [Grotowski. The Guide]. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2009.

[7] KOSIŃSKI, Dariusz. 2017. (Re)Forma. Zasadnicze idee i cechy charakterystyczne polskiej awangardy teatralnej [(Re)Form. Main Ideas and Characteristics of Polish Theatre Avant-garde]. In Ewa Guderian-Czaplińska and Małgorzata Leyko (eds.). Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej: wybór tekstów źródłowych [The Theatre Avant-garde in the Central-Eastern Europe: A Sourcebook]. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2017: 200–208.

[8] KOSIŃSKI, Dariusz. 2018. Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w latach 1959–1960 [Farces-mysteries. Jerzy Grotowski's Performances at the Theatre of 13 Rows 1959–1960]. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2018.

[9] KOSIŃSKI, Dariusz. 2019. Performing Poland: Rethinking Histories and Theatres. Aberystwyth: Performance Research Books, 2019.

[10] KURBAS, Łeś. 2021. Pisma teatralne [Theatre Writings]. Ed. by Anna Korzeniewska-Bihun. Transl. by Bruno Chojak and Marta Kacwin. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2021.

[11] MACALOON, John (ed.). 1984. Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Towards a Theory of Cultural Performance. Philadelphia: Institute for Studies of Human Issues, 1984.

[12] POGGIOLI, Renato. 1968. Theory of the Avant-garde. Transl. by Gerald Fitzgerald. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1968.

[13] WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy. 1973. The Madman and the Nun and Other Plays. Transl. and ed. by Daniel C. Gerould and C. S. Durrer. Seattle/London: University of Washington Press, 1973.