Vyhledávání

Zobrazují se záznamy 1 - 30 z celkového počtu 287

Kapitola
Kirsch, Otakar. Zdeněk Vašíček (1933–2011) : muzeologie jako cesta k mezinárodní vědecké kariéře. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 101–102.

Kapitola
Máliková, Michaela. Zdeněk Smejkal. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 252–255.

Kapitola
Kostrhun, Petr. Zdeněk Měřínský (1948–2016) : encyklopedista archeologie středověku. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 92–93.

Kapitola
Jakubec, Ondřej, Kroupa, Jiří, Nokkala Miltová, Radka. Zdeněk Kudělka (1926–2000) : "přesný a pestrý" historik barokní a moderní architektury. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 79–81.

Kapitola
Kirsch, Otakar. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) : autor muzeologické koncepce. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 100–101.

Kapitola
Munzar, Jiří. Závěrem. In: Mosty blízké i vzdálené : století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 2019, s. 42.

Kapitola
Pražák, Richard. Závěr. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 91–93.

Kapitola
Kirsch, Otakar. Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie : Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 46–48.

Kapitola
Němec, Jiří. Založení Masarykovy univerzity a její filozofické fakulty. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 11–12.

Kapitola
Vstávání z popela 1989–2000. In: Gnóthi seauton : sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 2019, s. 60–70.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Vladimír Vašků (1933) : zakladatel raně novověké diplomatiky. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 72.

Kapitola
Kostrhun, Petr. Vladimír Podborský (1932) : doyen moravské pravěké archeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 90–92.

Kapitola
Brázda, Radim. Vladimír Hoppe – filozof, který příliš nemluvil. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 41–51.

Kapitola
Čermin, Jan. Vladimír Hoppe. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 52–54.

Kapitola
Máliková, Michaela. Vladimír Helfert. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 47–50.

Kapitola
Čermin, Jan. Vladimír Groh. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 35–36.

Kapitola
Čermin, Jan. Vilém Chmelař. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 122–124.

Kapitola
Máliková, Michaela. Veronika Ambros. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 431–432.

Kapitola
Velké budování 1919–1938. In: Gnóthi seauton : sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 2019, s. 15–24.

Kapitola
Válka světová a války akademické 1938–1959. In: Gnóthi seauton : sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 2019, s. 25–38.

Kapitola
Jakubec, Ondřej, Kroupa, Jiří, Nokkala Miltová, Radka. Václav Richter (1900–1970) : historik architektury a jeho filozofický výklad uměleckého díla. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 78–79.

Kapitola
Bárta, Stanislav. Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 66–67.

Kapitola
Máliková, Michaela. Václav Hrubý. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 55–58.

Kapitola
Drápala, Daniel. Václav Frolec (1934–1992) : od Moravy do panonsko-podunajského prostoru. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 97–98.

Kapitola
Čerminová, Jana. Václav Cejpek. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 387–389.

Kapitola
Pražák, Richard. Úvodní poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 13.

Kapitola
Borovský, Tomáš, Němec, Jiří. Úvodem. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 7.

Kapitola
Úvodem. In: Gnóthi seauton : sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 2019, s. 11–14.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Úvod [k části Zakladatelská generace]. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 17–22.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Úvod [k části Poválečná generace]. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 183–188.