Laténský objekt na lokalitě Hluk-Dolní Němčí

Variant title
Ein latènezeitliches Objekt aus der Lokalität Hluk-Dolní Němčí
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 69-96
Extent
69-96
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document