Shrnující i bližší pohledy na literaturu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 144-145
Extent
144-145
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Poslední, Petr. Měřítka souvislostí: česká a polská literární kultura po roce 1945. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2000. 188 s. ISBN 80-85494-59-0.
Poslední, Petr. Polské literární symboly. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 203 s. ISBN 80-7041-521-5.
Document