Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku

Variant title
Eine keramische polychromierte Plastik aus Burg Žebrák
Source document: Archaeologia historica. vol. 9, iss. [1], pp. 293-298
Extent
293-298
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Baur, V., 1977: Kerzenleuchter ans Metall. Geschichte, Formen, Techniken. München.

[2] Bunke, N. G., 1960: Leuchter. Ein Brevier. Braunschweig.

[3] Krása, J., 1971: Rukopisy Václava IV. Praha.

[4] Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová. H., 1971: Obrazová encyklopedie módy. Praha.

[5] Měřínský, Z., 1970: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování. VVM XXI, 1-17.

[6] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[7] Richardson, J. K., 1967: Brass household candlesticks of the gothic period. Antiques 92, 818-821.

[8] Sedláček, A., 1934: Hrady, zámky a tvrze království českého VI. Praha.

[9] Sklenář, K., 1974: Učenci a pohané. Pětadvacet příběhů z dějin české archeologie. Praha.

[10] Soukup, J., 1910: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu píseckém. Praha.

[11] Wagner, E. – Durdík, J. – Drobná, Z., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[12] Wechssler–Kümmel, S., 1963: Chandliers, lampes et appliques de style. Fribourg.

[13] Zápotocký, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Praha.