Robert Owen, Vybrané spisy

Title: Robert Owen, Vybrané spisy
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 171-174
Extent
171-174
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Owen, Robert. Vybrané spisy. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 325 s. Filosofická knihovna.